"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Αξιολόγηση

Η πορεία του κάθε ασθενή (όσον αφορά την ενέσιμη αγωγή του με Depot/ ενέσιμο αντιψυχωτικό μακράς δράσης), αξιολογείται βάση πρωτοκόλλου. 1

Η αξιολόγηση οφείλει να γίνεται σε κάθε προγραμματισμένο ραντεβού από τον υπεύθυνο νοσηλευτή-τρια της Κλινικής Depot σε συνεργασία πάντα με τον ασθενή, τον φροντιστή και την θεραπευτική ομάδα της Κλινικής Depot. 1

Πριν από τη χορήγηση του Depot /ενέσιμου αντιψυχωτικού μακράς δράσης, συζήτηση με τον ασθενή οφείλει να λάβει χώρα όπως επίσης και αξιολόγηση του σημείου όπου έγινε η προηγούμενη ένεση για να εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχουν σημεία οιδήματος, πόνου, φλεγμονής ή βλάβης των ιστών. Τα παραπάνω είναι σημάδια ότι περαιτέρω σωματική αξιολόγηση επείγει να λάβει χώρα πριν τη χορήγηση της επόμενης ένεσης. 1

Επίσης αξιολόγηση για σημάδια ανεπιθύμητων ενεργειών από τα Depot/ ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς δράσης οφείλει να γίνεται σε κάθε προγραμματισμένο ραντεβού όπως και αξιολόγηση για σημάδια υποτροπής. Οι κλίμακες GASS κ BPRS αντίστοιχα είναι εργαλεία χρήσιμα για την αξιολόγηση των παραπάνω.

Η σωματική υγεία των ασθενών της κλινικής Depot αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο με ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση εκδήλωσης κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.1,2


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Guidance on the Administration of Oil-Based Depot and Other Long-Acting Intramuscular Antipsychotic Injections, NHS TRUST.
  2. Core Interventions in the Treatment and Management of Schizophrenia in Primary and Secondary Care (CG82). National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009. London, UK.