"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Εκπαίδευση

Όλοι οι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που εργάζονται στο πλαίσιο της Κλινικής Depot οφείλουν να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε ότι αφορά την διαχείριση των Depot/Ενέσιμων Αντιψυχωτικών Μακράς Δράσης (πχ. χορήγηση, αξιολόγηση ασθενών, Πρωτόκολλο λειτουργίας Κλινικής Depot, χαρακτηριστικά Depot/Ενέσιμων Αντιψυχωτικών Μακράς Δράσης) έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μίας Κλινικής Depot με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κλινικών Depot στην Ελλάδα Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Ψυχιατρικής Γιώργος Αριστ. Αλεβιζόπουλος. Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια του προγράμματος είναι η Νυσταζάκη Μαρία(ΠΕ Νοσηλεύτρια, MsC, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ). Εκπαιδεύσεις Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά το Πρωτόκολλο της Κλινικής Depot, την διαχείριση και ασφαλή χορήγηση των Depot/Ενέσιμων Αντιψυχωτικών Μακράς Δράσης γίνονται έπειτα από επικοινωνία. Δίδεται Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης.