"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Παραπομή Ασθενών

Η κλινική Depot- ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης δέχεται ασθενείς και εκτός του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής - Ψυχιατρικής Κλινικής όπου συστεγάζεται. Ασθενείς γίνονται αποδεκτοί από παραπομπή:

  • Ιδιώτη Ψυχιάτρου.
  • Νοσοκομείου.
  • Άλλο ΚΨΥ.
  • Ιδιωτικών Κλινικών.
  • Ψυχιάτρων ΙΚΑ, και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Κατά την παραπομπή αρκεί να διασφαλιστούν τα παρακάτω για να γίνει αποδεκτός ο ασθενής στην κλινική Depot - ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης:

  • Ο υπεύθυνος ψυχίατρος να έχει επικοινωνήσει με την υπεύθυνο νοσηλευτή/τρια.
  • Να σταλεί πλήρες και ενημερωμένο ιατρικό και ψυχιατρικό ιστορικό στην υπεύθυνη νοσηλεύτρια/στον υπεύθυνο νοσηλευτή της κλινικής καθώς και αντίγραφο της συνταγής.

Ο υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια της κλινικής depot - ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης επικοινωνεί σε κάθε ραντεβού με τον ασθενή, με τον υπεύθυνο ψυχίατρο του κάθε ασθενή και ενημερώνει για την πορεία του ασθενή.