"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Χορήγηση

Βέλτιστη πρακτική χορήγησης ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης

Τα ενέσιμα αντιψυχωτικά μακράς διάρκειας δράσης και Depot σκευάσματα χορηγούνται από νοσηλευτές ψυχικής υγείας και σε κάποια μέρη του κόσμου, από ψυχιάτρους και ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας.1

Οι επαγγελματίες υγείας που διαχειρίζονται την διαδικασία χορήγησης του ενέσιμου φαρμάκου απαιτείται να είναι εκπαιδευμένοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας καθώς και στα ευρύτερα ζητήματα της διαχείρισης των συγκεκριμένων φαρμάκων. Η ασφαλής χορήγηση των ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς δράσης είναι ζωτικής σημασίας διότι αφού χορηγηθεί το φάρμακο είναι αδύνατον να αφαιρεθεί.

Όταν κάποιος μαθαίνει να χορηγεί ενέσιμα, η πρακτική βελτιστοποιεί την διαδικασία. Η βιωματική μάθηση είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας για να αποκτήσουν οι γιατροί και νοσηλευτές τις ικανότητες για τη διαχείριση των ενέσιμων αντιψυχωτικών φαρμάκων μακράς διάρκειας δράσης. Οι επαγγελματίες υγείας που διαχειρίζονται τα ενέσιμα αντιψυχωτικά φάρμακα μακράς διάρκειας δράσης πρέπει:

  • να διαθέτουν γνώσεις ψυχοφαρμακολογίας
  • να έχουν πραγματοποιήσει μια περίοδο εποπτευόμενης κλινικής πρακτικής με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα χορήγησης ενέσιμων αντιψυχωτικών φαρμάκων

Ο νοσηλευτής που είναι επαρκώς εκπαιδευμένος θα χορηγήσει το φάρμακο με τρόπο που να προκαλέσει λίγο άγχος στον ασθενή και να είναι σχεδόν ανώδυνος.

Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τέσσερα βασικά σημεία:

  1. στα πιθανά σημεία που θα γίνει η ένεση
  2. στο μήκος της βελόνας
  3. στην τεχνική που θα επιλεγεί για να γίνει η ένεση
  4. στους πιθανούς κινδύνους των ενέσιμων αντιψυχωτικών φαρμάκων μακράς διάρκειας δράσης

Όπως πολλοί ασθενείς καταθέτουν, ένας έμπειρος και με αυτοπεποίθηση νοσηλευτής μπορεί να χορηγήσει ένα ενέσιμο με τρόπο που προκαλεί πολύ λίγο άγχος και χωρίς καθόλου πόνο.2

Η χορήγηση των ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης πρέπει να γίνεται στον χρόνο και τον χώρο που είναι προτιμότερος για τον ασθενή. Όσο η χρήση των κλινικών Depot (εξειδικευμένες κλινικές στην χορήγηση ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διάρκειας δράσης) γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη, όπου ασθενείς μπορούν να συζητούν για την θεραπεία τους και να παίρνουν μέρος σε κοινωνικές δραστηριότητες, μπορεί να είναι θετικές οι αντιδράσεις των ασθενών. Το σπίτι τους ή άλλη μονάδα παροχής υγειονομικής περίθαλψης μπορεί εναλλακτικά να εξυπηρετήσει τους ασθενείς.1


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Richard Gray, Rosalyn Spilling, David Burgess and Tim Newey (2009) cAntipsychotic long-acting injections in clinical practice:e medication management and patient choice: BJP 2009, 195:S51-S56

2.Wynaden D, Landsborough I, McGowan S, Baigmohamad Z, Finn M,
Pennebaker D, et al. Best practice guidelines for the administration of intramuscular injections in the mental health setting. Int J Ment Health Nurs
2006; 15: 195–200.Se