"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Έξω πλατύς μηριαίος μυς

Υπάρχουν λίγες ή καθόλου αποδείξεις στην βιβλιογραφία που αναφέρουν αν αυτό το σημείο χρησιμοποιείται ή όχι για την χορήγηση depot σκευασμάτων από τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας, ίσως επειδή οι οδηγίες για την χρήση του σημείου αυτού στους ενήλικες δεν είναι ξεκάθαρες. Ο μυς στόχος είναι ο έξω πλευρικός μυς του έξω πλατύ μηριαίου, που είναι μέρος του τετρακέφαλου, μία από τις μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες στο σώμα που είναι καλά ανεπτυγμένος στην γέννηση και στα βρέφη <12 μηνών είναι το σημείο επιλογής για την χορήγηση ενέσιμων σκευασμάτων. 1 Το σημείο αυτό εντοπίζεται στο πλευρικό σημείο του μηρού μεταξύ του μείζωνα τροχαντήρα και του γονάτου, χωρίζοντας σε τρία ίσα μέρη την περιοχή αυτή, η μεσαία περιοχή είναι το σημείο της ένεσης.

sim-e3w-plati-mir

Σημείο έξω πλατύ μηριαίου.

Τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης αυτής της περιοχής είναι η εύκολη πρόσβαση, και το πιο σημαντικό δεν συνδέεται το σημείο αυτό με μεγάλα αγγεία ή νεύρα, παρόλα αυτά ο έξω πλατύς μηριαίος έχει συνδεθεί με τραυματισμούς από ακούσιο τραυματισμό του νεύρου από λάθος εύρεση του σημείου. 2


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Nicoll L.H. & Hesby A. (2002) Intramuscular injection: an integrative research review and guidelines for evidence-based practice.
    Appl. Nurs Res 16(2), 149–162.
  2. Haber M., Kovan E., Andary M., et al. (2000) Post injection Vastus lateralis atrophy: 2 case reports. Arch. Phys Med Rehabil 81, 1229–1233. Intramuscular injections