"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Δελτοειδής μυς

Ο δελτοειδής μυς πήρε το όνομά του λόγω του σχήματός του (από το ελληνικό γράμμα δέλτα). Ο μέσος δελτοειδής χρησιμοποιείται ως σημείο χορήγησης φαρμάκων όπως: εμβόλια, αντιβιοτικά, και αντιψυχωτικά. Οι McGarver and Hooper 2005 αναφέρει ότι η πλειοψηφία των πρακτικών νοσηλευτών στην Ιρλανδία χρησιμοποιούν το σημείο για να χορηγούν εμβόλια και άλλα φάρμακα, χωρίς αμφιβολία η ευκολία του σημείου ειδικά σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων για την χορήγηση ενδομυϊκών φαρμάκων πιθανά συμβάλλει στην συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται ο δελτοειδής.1 Στην σύγχρονη πρακτική κοινοτικής ψυχικής υγείας, αναφέρει ότι πολλές γυναίκες ασθενείς προτιμούν την χρήση αυτού του σημείου για την χορήγηση depot φαρμάκων και ενέσιμων αντιψυχωτικών από το να εκθέτουν σημεία του σώματος κάτω από την μέση, ειδικά αν το ενέσιμο χορηγείται από άντρα νοσηλευτή.2

Ενδομυϊκές ενέσεις στον μέσο δελτοειδή μυ όπως και άλλες ενδομυϊκές ενέσεις πρέπει να χορηγούνται στο πυκνότερο σημείο του μυ. Σιγουρευτείτε ότι όλος ο ώμος είναι εκτεθειμένος. Το σημείο βρίσκεται χαράζοντας μία οριζόντια γραμμή 2 με 3 εκατοστά κάτω από το χαμηλότερο σημείο του ακρωμίου. 3 Το σημείο αυτό βρίσκεται στο κέντρο του τριγώνου.

sim-delt-mios

Σημείο δελτοειδούς μυός.

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο πόνος φαίνεται να είναι μία από τις πιο συχνές επιπλοκές που συνδέονται με το σημείο 4 Η σχετικά μικρή περιοχή του, και μάζα μυός, ειδικά σε ατροφικούς ασθενείς, μαζί με την κοντινή γειτνίαση του ακτινωτού νεύρου και της βραχιονίου αρτηρίας στο σημείο αυτό, σημαίνει ότι τραυματισμοί είναι πολύ συχνό να συμβούν, για τους παραπάνω λόγους σωστή εύρεση του σημείου είναι σημαντική. 5,6

Οι Mallet και συνεργάτες αναφέρουν ότι λόγω του μικρού μεγέθους του μυός , ο αριθμός και ο όγκος των ενέσιμων , που μπορούν να δοθούν στον μυ, είναι περιορισμένος, και μέγιστη δόση των 2 ml συστήνεται στο σημείο. Αναφέρεται ότι ο δελτοειδής μυς είναι καλύτερο σημείο για χορήγηση φαρμάκων μικρού όγκου από το γλουτιαίο μυ, διότι ο δελτοειδής έχει την καλύτερη αιμάτωση από κάθε άλλο μυ που χρησιμοποιείται για ενδομυϊκή χορήγηση 7 Τραυματισμός βραχιονίου αρτηρίας και ακτινωτού νεύρου (αν η ένεση δοθεί πολύ χαμηλά) και ο περιορισμός στα ml που μπορούν να χορηγηθούν αναφέρονται ως κίνδυνοι που συνδέονται με την χρήση του δελτοειδούς.7


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. McGarvey M.A. & Hooper A.C.B. (2005) The deltoid intramuscular site in the adult. Current practice among general practitioners and practice nurses. IMJ 98, 105–107.
  2. Murray J. (2003) Depot intramuscular injection administration in a community setting: an exploratory study. R.C.S.I. Unpublished Masters dissertation.
  3. Craven R.F. & Hirnle C.J. (1996) Fundamentals of Nursing, Human Health and Function, 2nd edn. Lippincott, New York, NY.
  4. Greenblatt D.J. & Allen M.D. (1978) Intramuscular injection-site complications. JAMA 240, 542–544.
  5. Berger K.J. & Williams M.S. (1992) Fundamentals of Nursing: Collaborating for Optimal Health. Appletone & Large, East Norwalk, Connecticut.
  6. Rosdahl C.B. (1995) Textbook of Basic Nursing, 6th edn. Lippincott, Philadelphia, PA.
  7. Mallet J. & Dougherty L. (2000) The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures, 5th edn. Blackwell Science, London.