"Η δύναμη χρειάζεται μόνο όταν θέλουμε να επιβάλουμε κάτι.

Διαφορετικά, λίγη αγάπη αρκεί για να κάνουμε όλα τ' άλλα...."

-Charlie Chaplin-

Τεχνική Ζ-Διαδρομής

Η τεχνική Z-track, Ζ-διαδρομής, όπου χρησιμοποιούμε το μη επικρατόν χέρι για να υπερεκτείνουμε το δέρμα και τον υποδόριο ιστό κατά 3 - 4cm προς την μία πλευρά, φαίνεται να είναι η καλύτερη μέθοδος για την αποφυγή του φάρμακου να επιστρέψει πίσω στο σημείο της έγχυσης. 1,2

z-track

Τεχνική Ζ-Διαδρομής

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Hanh K. Brush up on your injection technique. Nursing 1990; 20: 54–8.

2. Engstrom J, Giglio N, Takacs S, Ellis MC, Cherwenka DI. Procedures used to prepare and administer intramuscular injections: a study of infertility nurses. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000; 29: 159–68.